Jeg er dansk autoriseret flyvelæge. Uddannet ved European School of Aviation Medicine i Frankfurt i 2019. Medlem af DAnske FlyveLægers Orgination, DAFLO. Speciallæge i almen medicin.

Jeg er autoriseret til at udstede og forny medicals for Class 2 piloter (PPL, svæveflyvere, ballonskippere m. fl.) og for LAPL piloter samt for Cabin Crew.

Har PPL. Er medejer af en PA28. Medlem af Sindal Flyveklub og Randers Flyveklub.

Min baggrund i øvrigt: jeg har været praktiserende læge i Aarhus 1993-2020. Søfartslæge 1993-2020. Arbejder nu som flyvelæge i Aalborg og som sagkyndig specialist i almen medicin.

Kontakt: Tlf. 2723 8444 – Mail: jan@aerodoctor.dk

CVR 10319978