Jeg arbejder primært som flyvelæge og kan tilbyde kort ventetid.

Jeg er dansk autoriseret flyvelæge. Uddannet ved European School of Aviation Medicine i Frankfurt i 2019. I 2021 bestået Advanced Course in Aviation Medicine, også i Frankfurt. Medlem af DAnske FlyveLægers Orgination, DAFLO. Medlem af Dansk Flyve- og DykkeMedicinsk Selskab – DFDMS. Speciallæge i almen medicin. Jeg holder mig fagligt opdateret ved kurser i ind- og udland.

Er af Trafikstyrelsen autoriseret til at forny medicals for alle certifikat-klasser, dvs. Class 1, Class 2 piloter (PPL, svæveflyvere, ballonskippere m. fl.) Class 3 = flyveledere (ATCO) for Naviair og for LAPL piloter (som f.eks. svævefly, ultralight) samt for kabinepersonale = Cabin Crew. Jeg må desuden lave førstegangsundersøgelser af Class 2, LAPL samt Cabin Crew – kabinepersonale. Førstegangsundersøgelser af Class 1 piloter og af Class 3 skal foregå ved et såkaldt AeMC.

Er fritidspilot og har PPL. Medejer af en PA28-180. Medlem af Sindal Flyveklub og AOPA DMU.

Kontakt: Ring til mig på tlf. 2723 8444 – læg en besked, hvis jeg ikke svarer. Jeg ringer tilbage.

Mail: jan@aerodoctor.dk

CVR 10319978

Jan Nielsen, flyvelæge Aalborg